fbpx
In: Nezaradené
Bežné riešenie a pritom nevhodné?

V dnešnej dobe máme stále menej rastlín a stromov, zato záplavy pribúdajú. Rušíme všetky nerovnosti a priehlbiny a drahocennú vodu posielame čo najrýchlejšie preč. To všetko spôsobuje vysúšanie pôdy. Tá stráca prísun živín a stáva sa neúrodnou. Vyrúbanie štyridsiatich kusov stromov v jednej záhrade spôsobilo zaplavenie najbližších záhrad pri prvom daždi až do výšky 30 cm. Ďalším krokom vedúcim k záplavám je orba po spáde na kopcoch. Táto technika je využívaná najmä preto, že je lacnejšia. Spôsobuje však vyplavovanie živej pôdy aj s posadenými semenami. Takáto vyplavená úrodná zem sa stáva odpadom.

 

 Inšpirácia od predkov
  • Naši dedovia sadili v terasách. Dnes už môžeme orať po vrstevniciach, to znamená nie priamo ale mierne šikmo, aby voda v jarkoch nestála a semená nehnili. Zabezpečíme tým pomalší odtok vody z role a zadržanie zeminy aj semien.
  • Okrem iného pestovali naši predkovia prevažne na rovinách a stavali na svahoch. Dnes môžeme stavať Krtkodomy taktiež vo svahoch. Takýmto spôsobom vieme stabilizovať svahy a získať výhľad na zeleň a polia z každého domu.
  • V minulosti sa zadržiavala voda v jazierkach, rigoloch pri cestách. Môžeme to robiť aj dnes a to v každom parku a každej záhrade. Pre zachovanie úrodnosti krajiny potrebujeme zadržať 100 m3 vody na osobu.
  • Predkovia nerobili v minulosti toľko ciest v kopcoch smerom dolu svahom. No a čo je taktiež veľmi dôležité, veľa sadili! Čokoľvek a kdekoľvek.

 

 Ako to riešia ľudia podobné problémy vo svete?
  • S nedostatkom vody sa bojuje v Dubaji, New Yorku či Rakúsku. Ľudia v zahraničí žijú, sadia a stavajú v terasách.
  • Realizujú snežné terasy s kríkmi, trvalé.
  • Budujú vodné kvetinové záhony na parkoviskách, pri domoch, v strede medzi hlavnými cestami. Takého záhony zadržiavajú vodu, čím odľahčujú kanalizačný systém. Predstavte si Bratislavu, ako zvládne 10 minútový dážď a nebude vytopená. Navyše vhodne zvolené rastliny dokonale vyčistia vodu idúcu do čističky. Spolu s Maďarskom a Rakúskom máme najčistejšiu vodu v Európe, chráňme si ju!

Zaplavy a zadržiavanie vody. Vodné záhony.

http://landarchs.com/rain-gardens-essential-guide/

  • Aj na Slovensku máme miestne nariadenia a podporu v zákonoch na zadržiavanie vody v mieste dopadu. Problém je, že to málo využívame. Obce na zadržiavanie vody málo tlačia. Bežne si potrebu zadržiavania vody uvedomujú len záhradkári, ktorých ubúda.
  • Zelená strecha, steny a jarok pred domom 1,50m široký, 0,60m hlboký s priehradami na zadržanie čo najväčšieho množstva vody. Po ulici už voda netečie ako pred 5-timi rokmi, pred stavbou. Žiada voda na ulici, žiadne záplavy.

krtkodom, dom zakopany v zemi

 

 Ako sa dajú vyriešiť záplavy?

Jedným z riešení môže byť stavanie vo svahoch. Tým ich vieme stabilizovať, avšak budovať treba zospodu. Na začiatok stačí zadržiavať vodu v „minijazierkach“ pred domom. Znížime tak závalové zaťaženie kanalizácie.

Ďalšou z možností sú vodné záhony za domom či zalesňovanie. Každý strom, krík, rastlina vytvára kyslík. Dôležitý význam má aj schopnosť rastlín zadržať vodu. Ak by sme investovali toľko peňazí do výsadby a tvorby jazierok, zádržných plôch, koľko dávame do regulácií vodných tokov, mali by sme problém vyriešený. Rakúsky architekt, Friedensreich Hundertwasser, povedal, že akú plochu zelene zničíš stavbou, takú plochu musíš nahradiť na budove. Francúzi majú dokonca nový predpis, ktorý hovorí, že strechy komerčných a vládnych budov musia byť zelené. Aj to dokáže zadržať veľa vody. Bonusom je aj to, že zelená strecha zníži emisie, hlučnosť, prašnosť, spotrebu energie a môžeme na nej pestovať. Ďalšie informácie o francúzskom predpise nájdete tu: https://dennikn.sk/78138/vo-francuzsku-schvalili-povinne-zelene-strechy-pre-komercne-budovy/

Inšpiráciou nám môže byť aj Rajendra Singh z Indie, ktorý zachránil 1086 dedín a osád, 2 rieky a to len vytvorením zádržných jazierok a nádrží. Podarilo sa mu premeniť púšť na zelenú krajinu. Viac sa dočítate tu:  http://www.climatenewsnetwork.net/water-man-of-india-makes-rivers-flow-again/