fbpx

01. Údržba krtkodomu

  • zanedbateľné náklady na údržbu a opravy, krtkodom je takmer bezúdržbový
  • minimum techniky v dome znamená minimum starostlivosti o techniku, vyhnete sa množstvu možných problémov
  • údržbu zvládnete svojpomocne, nemusíte byť závislí od remeselníkov

02. Životnosť krtkodomu

  • životnosť krtkodomu presahuje 100 rokov bez akýchkoľvek váčších a nákladnejších generálnych opráv
  • i po tak dlhej dobe je opotrebenie stavby nízke a dom je ešte stále v dobrom technickom stave
  • životnosť domu sa dá predĺžiť vďaka opraviteľnosti nosnej konštrukcie zvnútra, dom môže slúžiť ďalej

Krtkodom vydrží celé generácie

NAŠE REALIZÁCIE

Pozrite si naše už zrealizované projekty.
null

Krtkodom Rohožník

Úplne prvým našim projektom je krtkodom Rohožník, ktorý bol dokončený v roku 2013 a je trvalo obývaný.

null

Krtkodom Pod Lesom

Bezstarostný sebestačný dom s príťažlivým vzhľadom.

null

Krtkodom Hoblina

Dom Hoblina nevzbudzuje pozornosť, nepozorovane a citlivo sa spája do jedného celku s okolitým terénom.