fbpx

01. Údržba krtkodomu

  • zanedbateľné náklady na údržbu a opravy, pasívny dom od Krtkodom je takmer bezúdržbový
  • minimum techniky v dome znamená minimum starostlivosti o techniku, vyhnete sa množstvu možných problémov
  • údržbu zvládnete svojpomocne, nemusíte byť závislí od remeselníkov

02. Životnosť krtkodomu

  • životnosť krtkodomu presahuje 100 rokov bez akýchkoľvek váčších a nákladnejších generálnych opráv
  • i po tak dlhej dobe je opotrebenie stavby nízke a dom je ešte stále v dobrom technickom stave
  • životnosť domu sa dá predĺžiť vďaka opraviteľnosti nosnej konštrukcie zvnútra, dom môže slúžiť ďalej

Krtkodom vydrží celé generácie

NAŠE REALIZÁCIE

Pozrite si naše už zrealizované projekty – ekologické rodinné domy Krtkodom, ktoré vydržia.
null

Krtkodom Rohožník

Úplne prvým našim projektom je krtkodom Rohožník, ktorý bol dokončený v roku 2013 a je trvalo obývaný.

null

Krtkodom Pod Lesom

Bezstarostný sebestačný dom s príťažlivým vzhľadom.

null

Krtkodom Hoblina

Dom Hoblina nevzbudzuje pozornosť, nepozorovane a citlivo sa spája do jedného celku s okolitým terénom.