fbpx

01. TEPELNÁ POHODA

  • rodinný dom Krtkodom sa v zime nevykuruje, ale len dokuruje
  • slnko je hlavným zdrojom tepla, teplo zo slnka je zadarmo, krtkodom sa prikuruje len 90 dní v roku. Bežný dom až 210 dní.
  • krtkodom nepotrebuje chladenie, dom sa v lete od slnka neprehrieva
  • interiér je tepelne stabilný, dom si udržuje príjemnú vnútornú teplotu po celý rok, i počas tej najtuhšej zimy, keby ste v krtkodome vôbec nekúrili, nikdy nezamrznete
  • technické a skladovacie miestnosti sú v zime temperované zadarmo teplom z okolitej zeminy
  • teploty v dome dosahujú od 21°C do 24°C s minimom kúrenia a bez klimatizácie

02. ČERSTVÝ VZDUCH

  • čerstvý vzduch sa privádza do interiéru oknami cez samospádový komínový efekt
  • čerstvý vzduch nepotrebujete vymieňať aktívne rekuperáciou, menej techniky, viac slobody od technologického pokroku
  • čerstvý vzduch získate vďaka pasívnemu odvetraniu bez použitia elektrickej energie
  • privádzaný čerstvý vzduch sa od zemnej batérie (akumulácia zeminy naokolo) v zime rýchlo prehreje a v lete naopak rýchlo ochladí, krtkodom nepotrebuje privádzaný čerstvý vzduch dochladzovať, ani dohrievať

03. SVETLO

  • v dome je množstvo prirodzeného denného svetla cez veľmi dobre izolované veľké okná
  • hlavným zdrojom svetla je slnko, slnko svieti zadarmo
  • menej svietite, lebo máte dlhšie denné svetlo, máte menšiu spotrebu elektriny na svietenie a to všetko vďaka iba vhodne nasmerovanému domu
  • aj keď je slnko pod mrakom, miestnosti sú dobre presvetlené počas celého dňa

Interiér plný svetla a čerstvého vzduchu

NAŠE REALIZÁCIE

Pozrite si naše už zrealizované projekty – ekologické rodinné domy Krtkodom, ktoré vydržia.
null

Krtkodom Rohožník

Úplne prvým našim projektom je krtkodom Rohožník, ktorý bol dokončený v roku 2013 a je trvalo obývaný.

null

Krtkodom Pod Lesom

Bezstarostný sebestačný dom s príťažlivým vzhľadom.

null

Krtkodom Hoblina

Dom Hoblina nevzbudzuje pozornosť, nepozorovane a citlivo sa spája do jedného celku s okolitým terénom.