fbpx

01. Trvalo udržateľné riešenie bývania

  • krtkodom je „zelený“ dom, pomáha ľuďom aj životnému prostrediu
  • systém krtkodom je koncipovaný v súlade s trvalo udržateľným prístupom k bývaniu
  • zdravá vnútorná klíma – použité prírodné stavebné materiály majú priaznivý vplyv na vlhkostný režim v dome a akustiku v interiéri, teda aj na zdravie vašich detí
  • počas výstavby a užívania domu nevzniká odpad zaťažujúci životné prostredie
  • nosná konštrukcia domu má dlhú životnosť, počas celej svojej životnosti neuvoľňuje do prostredia žiadne škodlivé látky

02. Recyklácia a obnoviteľné zdroje

  • recyklácia vody – koreňová čistička regeneruje a vracia späť do prírody cennú vodu
  • energetický systém domu využíva obnoviteľné zdroje
  • dom dokáže byť energeticky sebestačný vďaka fotovoltaike
  • energeticky pasívny krtkodom má na svoju prevádzku veľmi nízku spotrebu energií
  • odpadové teplo z domu sa využíva pre vyhrievanie skleníka
  • zachováva zeleň, index zelene až do 0,95 = na pozemku zostane 95% zelene

Spojenie s prírodou v pravom slova zmysle

NAŠE REALIZÁCIE

Pozrite si naše už zrealizované projekty – ekologické rodinné domy Krtkodom, ktoré vydržia.
null

Krtkodom Rohožník

Úplne prvým našim projektom je krtkodom Rohožník, ktorý bol dokončený v roku 2013 a je trvalo obývaný.

null

Krtkodom Pod Lesom

Bezstarostný sebestačný dom s príťažlivým vzhľadom.

null

Krtkodom Hoblina

Dom Hoblina nevzbudzuje pozornosť, nepozorovane a citlivo sa spája do jedného celku s okolitým terénom.