In: KRTKODOM

Preferencie na bývanie môžu byť rôzne a to je veľkou výhodou pre rozmanitosť výstavby. Dôležitá je aj samotná trvalá udržateľnosť domu. Existuje viacero spôsobov, ako ju dosiahnuť.

Takáto udržateľnosť je akýmsi spôsobom rozvoja a pokroku, s plnohodnotným zachovaním životného prostredia. Krtkodom je silne prepojený s prírodou. Snažíme sa teda prispieť k zlepšeniu životného prostredia. Ako docielime udržateľnosť v stavebníctve Krtkodomami?

Otvorené dispozície Krtkodomu

Jednou, zo základných otázok je dĺžka, na akú staviame domy. Podľa zákonov EÚ musíme stavať na minimálne 50 rokov. Názory na bývanie a samotné potreby sa zvyknú výrazne meniť po pätnástich rokoch. Výrazné rekonštrukcie domov sa uskutočňujú zhruba po dvadsiatich piatich rokoch. Preto majú naše Krtkodomy vždy otvorené dispozície bez nosných stien. Vnútorné usporiadanie je možné akokoľvek meniť a to napríklad pri predaji domu. Potrebná veľkosť domu sa väčšinou zachováva a zvykne sa skôr zmenšovať. Krtkodom nie je potrebné búrať. Dá sa jednoduchšie prerobiť, čo znamená úsporu nákladov aj prírodných zdrojov.

Materiály

Použité materiály sú často diskutovanou témou. Zo začiatku sme používali materiály, ktoré sa bežne odporúčali na extrémne zaťažené stavby (zemina a voda). Našťastie napredujeme vo výskume a tak dnes vieme pripraviť rovnako spoľahlivý Krtkodom s využitím len 30% betónu a 70% prírodných materiálov.

  • Namiesto čisto betónovej konštrukcie používame kombinovanú, drevo-betónovú, aby sme minimalizovali            množstvo použitého betónu a dodali viac prírodných materiálov s menšou zabudovanou energiou.
  • Odstránili sme 90% fóliových či asfaltových hydro-izolácií a nahradili ich stabilnejšími, bezpečnejšími                  a trvácnejšími izoláciami, priamo v betóne. Týmto sme minimalizovali umelé hmoty, ktoré sa rozkladajú stovky rokov. Snažíme sa u klientov vzbudiť záujem aj o iné, ako plastové podlahy.
  • Zo začiatku sme všade používali penové sklo, ako tepelný izolant, čo bolo voči prírode lepšie ako polystyrén.        Avšak spokojní sme až teraz, keď vieme v Krtkodomoch použiť prírodné tepelné izolácie, ako napríklad                drevovláknité dosky.

Zmiernenie klimatických zmien

Zadržiavanie vody na streche, v objeme minimálne 40m3 na dom, je výrazná pomoc v zmiernení klimatických zmien. Ak by takýto objem zadržiavalo aspoň 10% majiteľov domov, zmenšili by sa bleskové povodne, zmiernilo by sa vysychanie krajiny a vylepšilo by sa nám dýchanie vďaka kvalitnejšiemu vzduchu.

Docielili sme veľký míľnik a to kombináciou prírodných materiálov v interiéri, vylepšeniami, ktoré sme použili v nosnej konštrukcii Krtkodomov či v izoláciách a zelene na streche a stenách Krtkodomu. Po započítaní zabudovanej energie v konštrukciách, energie na vykurovanie, svietenie a varenie, je Krtkodom CO2 negatívny. Znamená to, že rozloží viac CO2, ako sám spotrebuje. Vyrovnanú bilanciu produkcie a rozkladania CO2 dosiahne Krtkodom už v 27. roku. Dom však môže slúžiť 50, 80 či 100 rokov.

Poďakovanie za tento úspech patrí okrem kolegov z tímu Krtkodom aj partnerom, ktorí s nami robia výskum v použití nových materiálov.