fbpx
In: Nezaradené

Krtkodom je energeticky pasívny dom so zelenou strechou (rozdelenie podľa STN, či ČTN je to energeticky takmer nulový dom). Prípadne rovno energeticky sebestačný. Pre lepšiu predstavu má krtkodom intenzívnu zelenú strechu aj okná zväčša orientované na slnečné svetové strany.

 

Pred časom ( občas sa to udeje aj dnes) požiadavka atypického domu znamenala pre úrady a banky obavu z nepoznaného a preto radšej zamietli.

A prečo vlastne? Chcete predsa úver na domček, chcete rozumne umiestnený dom vo svahu, nechcete zastavovať polia a obmedzovať tak úrodu.

Skúsenosti však hovoria, že sa úradníci zaujímajú a snažia sa hľadať pre vás riešenie.

Krtkodomy si získavali a stale získavajú priazeň čoraz viac úradníkov.

 

Pohľad úradov na krtkodom

Štát podporuje cez dotácie zelené strechy, zadržiavanie vody, kvalitné zateplenie aj okná. Motivuje nás všetkých k takmer nulovým domom, k obnoviteľným energiám (v krtkodome navrhujeme fotovoltiku). Krtkodom spĺňa všetko uvedené v dnes očakávanom komforte. Navyše vám vďaka zelenej streche ušetrí za klimatizáciu v súlade s adaptáciou na zmenu klímy.

Slovensko sa zaviazalo stavať takmer nulové domy od 1.1.2020 (vyžaduje sa od 1.1.2021). Vďaka klimatickej dohode sa zaviazala únia a jej členské štáty k znižovaniu CO2 a adaptácii na zmenu klímy, na čo slúžia okrem nízkej spotreby aj zelené strechy a prírodné materiály.

 

V poslednom období sa začalo výraznejšie riešiť aj čistota vody vo vodných zdrojoch a zadržiavanie vody. Rôzne mestá majú predpísané zadržiavanie vody pri väčších developerských projektoch na povrchu, či pod povrchom. Pri rodinných domoch sa každý úrad pýta, ako zadržiavate vodu na pozemku a to už min od roku 2012. Zelená strecha krtkodomu zadržiava až do 40m3 vody na streche. Prírodná čisitčka zadržiava 90% spotrebovanej vody z domácnosti, teda asi 277 L / deň a a kapacita je 3-3,5m3 pri 4-člennej domácnosti.

 

Všetko, čo krtkodom ponúka už od roku 2010 dnes úrady požadujú. U nás hľadajte nenápadnú formu s bývaním vo svahu s nadhľadom pre požiadavky Europskej Únie aj miest a obcí na Slovensku aj v Čechách.

 

Úrad zaujíma, či je stavba bezpečná, používa certifikované materiály, či bude stavať človek s autorizáciou stavbyvedúceho alebo či dozoruje stavbu autorizovaný stavebný dozor. Neoddeliteľnou súčasťou stavebného konania je zisťovanie či má projekt a žiadosť o povolenie všetky právne náležitosti. Cieľom je mať dobré vzťahy so susedmi a zabezpečiť prístup záchranných zložiek aj smetiarov k stavbe.

 

Stavebných povolení máme už plný šanón.

 

Pohľad banky na krtkodom

Doteraz väčšina klientov financovala krtkodomy hypotékami.

Banku zaujíma likvidita nehnuteľnosti.Inak povedané hodnota nehnuteľnosti je iná v meste a iná na lazoch a teda výška úveru je závislá na lokalite. Banku tiež zaujíma bonita klienta a či je stavba stavaná z certifikovaných materiálov, teda akú má životnosť je tiež hodnotiacim kritériom. Požiadavku na získané povolenie a kolaudáciu majú banky predpísané zákonom.

 

Záver

Náš klient sa teda nemusí obávať pri rozhodovaní sa medzi klasickým domom a Krtkodomom z pohľadu schválenia bankami či úradmi. Krtkodom spĺňa všetky potrebné normy či certifikáty. A my sme tu pre klienta, pripravení kedykoľvek pomôcť.

Zásady pri jednaní sú:

  • krtkodom je oficiálne rodinný dom v takmer nulovom energetickom štandarde (od 1. 1. 2021 všetky projekty)
  • krtkodom má zelenú strechu
  • na úrade aj v banke sa žiada povolenie a úver na rodinný dom v zmysle platných technických noriem.

 

Túžba či sen mať Krtkodom je dnes naozaj prístupná komukoľvek, kto chce bývať ekologicky, zdravo či sebestačne.

Pozrite si referencie, stavby, ktoré už sú zrealizované, či štúdie projektov.