fbpx
In: Nezaradené

Technológie neustále napredujú a Krtkodom nemôže ostať pozadu. Už v roku 2012 sme prešli z kreslenia výkresov na 3D modelovanie budov. Vedeli ste, že virtuálnou realitou vám zabezpečíme nie len pohľad na váš budúci dom, ale aj skvelý a nezabudnuteľný zážitok?

V čase našich začiatkov, bolo minimum profesionálov, ktorí by reálne používali 3D modelovanie v dennej praxi. Spájalo sa nám to s istým rizikom.

Čo to vlastne znamená, projektovať v BIM?
BIM a teda Building information model, je 3D informačný model objektov. Z tejto definície sa nám môže zatočiť hlava, ale v skutočnosti to predstavuje reálne znázornený model budovy, ktorý má okrem svojich rozmerov aj všetky popisy a atribúty.

Do modelu je možné priradiť k materiálom ich vlastnosti a to farby, drsnosť povrchu, všetky lišty, vypínače či typy obkladačiek. Znie to geniálne, však? Aj okná tam majú svoje parametre zapísané priamo a všetci si tak dokážu vyhľadať potrebné informácie.

3D modelovanie a klienti
Predstavivosť ľudí je rôzna. Ak vidíte dom len na výkrese, je ťažšie predstaviť si detaily a nadväznosti. Ak máte k dispozícii 3D model, zrazu je to oveľa jednoduchšie a prehľadnejšie. Máte možnosť všímať si detaily a vo vašich rukách držíte zmenšeninu domu, ktorý sa chystáte postaviť.

Virtuálna realita a prechádzka po dome
Doplňujúca technológia virtuálnej reality umožňuje dokonca aj “prechádzku po dome”. Vďaka 360° kamere, je možné mať reálny výhľad z budúceho domu. Úžasné, že? A ako to vlastne funguje? Najprv vložíme fotku z 360° kamery do virtuálnej reality okolo 3D modelu. Potom vložíme 3D model domu do virtuálnej reality. Vďaka tomu sa pozeráte von oknom podobne, ako sa budete pozerať vo svojom budúcom dome.

Klienti si zážitok a možnosť zažiť prostredie domu ešte pred výstavbou, veľmi cenia. Dom si dokážu vylepšiť už v štúdii či v projekčnej fáze, kde sú zmeny neporovnateľne lacnejšie ako na stavbe.  

 

Kompletné nacenenie môže byť jednoduchšie
Model domu môže mať  zadané informácie o materiáloch, výrobkoch, povrchoch a o všetkom, na čo sa pri stavbe môžu majstri pýtať. Takto je možné naceniť stavbu s vysokou presnosťou.

V blízkej budúcnosti plánujeme aj kontrolu stavby cez okuliare virtuálnej reality, vďaka ktorým bude možné kontrolovať stavbu aj na diaľku.  

Pri väčších stavbách má veľký potenciál zaoberať sa aj 4D, teda časovým harmonogramom prác. Takto bude mať investor aj realizátor lepšiu predstavu o tom či sa postupuje podľa plánu. Ak zakomponujete do modelu aj ceny, získate lepší prehľad o časovom priebehu a objeme platieb.

Modelovanie v BIM nedokáže zázraky, no dodáva väčšiu istotu v tom, že všetci hovoríme o tom istom. Klientovi získa väčšiu istotu a lepší prehľad o stavbe. Už dnes vidíme, že 3D technológie pomáhajú k spokojnosti klientov. Veríme, že rozšírenie virtuálnej reality a 3D modelovania prispeje ku kvalitnejším stavbám.